مجتمع آموزشی و پرورشی بصیرت ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه http://amoozesh3.mihanblog.com 2020-09-22T23:43:41+01:00 text/html 2012-06-27T22:48:53+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره فرا رسیدن اعیاد مبارک شعبانیه بر تمام مسلمانان جهان مبارک وخجسته باد. http://amoozesh3.mihanblog.com/post/176 <P><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>فرارسیدن اعیادمبارک<FONT color=#33ccff> شعبانیه</FONT> وبه خصوص میلاد <FONT color=#ff99ff>آقاامام زمان ( عج)</FONT></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>برتمام مسلمانان جهان مبارک و خجسته باد .<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG style="WIDTH: 403px; HEIGHT: 123px" height=87 alt="" hspace=0 src="http://niloblog.com/up/images/hk83z3m9pc8n9r5550h8.jpg" width=280 align=baseline border=0><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></STRONG></P> text/html 2012-06-27T22:13:54+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره برگزاری امتحانات نوبت دوم در مجتمع آموزشی و پرورشی بصیرت http://amoozesh3.mihanblog.com/post/175 <IMG style="WIDTH: 616px; HEIGHT: 304px" height=1224 alt="" hspace=0 src="http://niloblog.com/up/images/fs8fbl6034xlujddfjw7.jpg" width=1529 align=baseline border=0> text/html 2012-05-08T22:09:09+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره برگزاری جشن شکرگزاری قرآن پایه سوم ابتدایی در آموزشگاه شاداب ( تحت تصدی مجتمع بصیرت ) http://amoozesh3.mihanblog.com/post/174 <IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 347px" height=1180 alt="" hspace=0 src="http://nilooblog.com/up/images/8id0x2xee2l2utiqxbzj.jpg" width=1557 align=baseline border=0> text/html 2012-05-08T21:41:40+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره برگزاری جشن تلاش و تقدیر از دانش آموزان تلاش آفرین در مجتمع بصیرت http://amoozesh3.mihanblog.com/post/172 <P><IMG style="WIDTH: 491px; HEIGHT: 202px" height=1208 alt="" hspace=0 src="http://nilooblog.com/up/images/p125fnm0gvrsz9a6f55h.jpg" width=1595 align=baseline border=0></P> text/html 2012-05-01T20:16:59+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره برگزاری جلسه مدیران مدارس ابتدایی و مجتمع های آموزشی روستایی http://amoozesh3.mihanblog.com/post/171 <P align=center><STRONG><FONT color=#33ff33 size=2>باسمه تعالی</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT color=#33cc00 size=2>با صلوات بر خاتم انبیاء حضرت محمد (ص) و خاندان مطهرش</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=2>درروزدوشنبه مورخه <FONT color=#993399>11/2/91جلسه </FONT>مدیران مدارس ابتدایی و مجتمع های آموزشی روستایی در دبستان بلال حبشی با حضور مدیران این مدارس و مجتمع ها برگزارگردید.&nbsp;در این جلسه جناب آقای امینی مسئول محترم بازرسی در مورد ثبت نام&nbsp;الکترونیکی دانش آموزان و تشکیل ستاد نظارت بر ثبت نام از دانش آموزان در مدارس وطریقه تکمیل فرم ارزشیابی همکاران سخنرانی نمودند سپس حاج آقا امیری کارشناس مسئول محترم آموزش ابتدایی در مورد برگزاری امتحانات نوبت دوم در مدارس&nbsp; ابتدایی و ثبت نام از دانش آموزان و اجرای طرح قرآنی نور مطالب ارزنده ای بیان فرمودند. در پایان سرکار خانم ردگاه معاونت محترم آموزش ابتدایی به سوالات همکاران پاسخ گفتند.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2012-04-27T20:24:17+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره هفته معلم بر تمام همکاران گرامی مبارک باد. http://amoozesh3.mihanblog.com/post/168 <P><IMG style="WIDTH: 516px; HEIGHT: 234px" height=234 src="http://rich64.webphoto.ir/photos/ri203681.jpg" width=431></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-04-26T14:42:45+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره شروع امتحانات مستمر در مجتمع بصیرت برای آمادگی دانش آموزان در امتحانات نوبت دوم http://amoozesh3.mihanblog.com/post/170 <IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 176px" height=201 src="http://bagher-alolum.com/uploads/news/1325395773.jpg" width=507> text/html 2012-04-26T14:34:58+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره مقدمات اجرای طرح نجات آب (داناب) در مجتمع آموزشی و پرورشی بصیرت برگزار گردید http://amoozesh3.mihanblog.com/post/169 <P><IMG style="WIDTH: 529px; HEIGHT: 285px" height=192 src="http://s1.picofile.com/persiangirl/2967_600x450.jpg" width=543></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-03-31T02:30:24+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران مبارک باد . http://amoozesh3.mihanblog.com/post/167 <span style="font-weight: bold;"><font size="5"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">12<font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="5"> فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ای</font></span></font></span><span style="font-weight: bold;"><font size="5"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="5">ران مبارک باد</font></span></font></span><font size="5">.</font><img style="width: 38px; height: 38px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img style="width: 59px; height: 59px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img style="width: 56px; height: 56px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img style="width: 57px; height: 57px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img style="width: 59px; height: 59px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img style="width: 53px; height: 53px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img style="width: 52px; height: 52px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img style="width: 55px; height: 55px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img style="width: 57px; height: 57px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img style="width: 59px; height: 59px;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> text/html 2012-03-16T22:53:39+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره برگزاری جشنواره هفت سین نوروزی در مجتمع آموزشی و پرورشی بصیرت http://amoozesh3.mihanblog.com/post/166 <P align=center><STRONG><FONT color=#66ff99 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>باسمه تعالی</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3 face=Arial>با آغاز سال نو جشنواره هفت سین نوروزی در مجتمع آموزشی و پرورشی بصیرت با&nbsp; تلاش مدیر</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3 face=Arial>گرامی <FONT color=#33ccff>مدرسه راهنمایی دخترانه گل یاس </FONT>سرکارخانم کامیاب و خانم پرستو محمدی برگزار گردید.</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3 face=Arial>در این جشنواره مراحل <FONT color=#cc9933>تزئین سفره هفت سین </FONT>، <FONT color=#3333ff>آموزش گل سازی </FONT>، <FONT color=#cc0000>تزئین تخم مرغ </FONT>،<FONT color=#ff6666> شمع سازی</FONT></FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3 face=Arial>و طرز تهیه <FONT color=#ff99ff>شرینیهای محلی&nbsp; </FONT>توسط سرکار خانم محمدی به دانش آموزان آموزش داده شد .<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></FONT></STRONG></P> text/html 2012-03-16T22:16:04+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره برگزاری طرح مدام در مجتمع آموزشی و پرورشی بصیرت http://amoozesh3.mihanblog.com/post/165 <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#33ff33 size=3>باسمه تعالی</FONT></P> <P align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#ff6600>طرح مدام در روز چهارشنبه مورخه 17/12/90درمجتمع آموزشی وپرورشی بصیرت برگزار گردید</FONT>.</STRONG></FONT></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3 face=Arial>در این طرح که از قبل برنامه ریزی گردیده بود تمام کارهای مدرسه راهنمایی شهید جمال قلعه </FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3 face=Arial>شاخانی توسط دانش آموزان&nbsp; انجام گرفت . در این روز دانش آموزان به جای مدیر و معاون و دبیران</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3 face=Arial>مربوطه کارهای دفتری و آموزشی را انجام دادند . هدف از اجرای چنین طرحی ایجاد حس مسئولیت</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3 face=Arial>و تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان&nbsp; می باشد. براساس آخرین جمع بندی نظرات طرح مدام بعد</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3 face=Arial>از طرح تلاش آفرین یکی از طرح های موفق ارزیابی گردیده است . <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></STRONG></P> text/html 2012-02-10T22:09:53+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره 22 بهمن مبارک باد http://amoozesh3.mihanblog.com/post/164 <P align=center><IMG height=220 src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1388/11/20/100866999993.jpg" width=358></P> text/html 2012-01-31T20:43:25+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره فرا رسیدن دهه ی مبارک فجر سر آغاز حکومت الله بر جهان مبارک باد. http://amoozesh3.mihanblog.com/post/163 <P align=center><IMG height=220 src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1388/11/20/100866999993.jpg" width=358></P> <P align=center><IMG height=196 src="http://media.farsnews.com/Media/8211/Images/jpg/A0027/A0027066.jpg" width=354></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 505px; HEIGHT: 280px" height=497 src="http://basir-news.com/wp-content/uploads/2011/08/n00043262-b.jpg" width=663></P> <P align=center><IMG src="http://tehran.medu.ir/1107/1107Docs/news/132_13870312031.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2012-01-24T23:24:29+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره سالروز رحلت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد ( ص) و ائمه معصوم حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) بر عاشقان امامت و ولایت تسلیت باد. http://amoozesh3.mihanblog.com/post/162 <P align=center><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#003333 size=3>باسمه تعالی</FONT></STRONG></P> <P align=right><FONT size=3><STRONG>سالروز شهادت پیامبر نور و رحمت <FONT color=#33ff33>حضرت محمد مصطفی ( ص) وائمه</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3><FONT color=#33cc00>معصوم حضرت امام حسن مجتبی ( ع)و حضرت امام رضا ( ع)</FONT> بر تمامی</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT size=3>عاشقان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت باد .</FONT></STRONG></P> text/html 2012-01-05T03:02:39+01:00 amoozesh3.mihanblog.com علی اکبر ایاره برگزاری امتحانات نوبت اول در مدارس راهنمایی و ابتدایی تحت تصدی مجتمع آموزشی و پرورشی بصیرت http://amoozesh3.mihanblog.com/post/161 <P align=center>باسمه تعالی</P> <P align=right>برگزاری امتحانات نوبت اول در مدارس راهنمایی تحت تصدی مجتمع آموزشی و پرورشی بصیرت</P> <P align=right><IMG style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 370px" height=534 alt="" hspace=0 src="http://up8.iranblog.com/images/wtodoibogt215c5g4vgb.jpg" width=800 align=baseline border=0></P>